Home

 

Naar de nieuwe site van Bureau Extern >>  http://www.han.nl/bureauextern

 

Op de 'oude' site (www.bureau-extern.nl) staan alle gegevens die u nodig hebt voor het studiejaar 2013/14.

 

Op de 'nieuwe site' (http://www.han.nl/bureauextern) staan alle gegevens voor het studiejaar 2014/15.

 

 


 

 

 
 
 
Bureau Extern    
Instituut voor Leraar en School  HAN
                                                                 
 
Welkom bij Bureau Extern

 

 

Bureau Extern is een bureau van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen dat het contact verzorgt tussen de instituten voor de lerarenopleiding en de scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (ROC) en voortgezet onderwijs(VO) in de de regio Nijmegen. Bureau Extern is het aanspreekpunt voor scholen ten oosten van de lijn Enschede – Apeldoorn – Wageningen – Den Bosch – Roermond.

U vindt op deze site informatie over het opleiden van leraren, zoals: stagehandboeken, programma’s, beoordelingsformulieren, overzichten van opleidingsscholen, ontwikkelingen bij samen opleiden, leerwerktaken, vakdidactische netwerken en een etalage met o.a. cursusaanbod. 

 

Inloggen

Stagegevens van de eigen studenten zijn in te zien voor personen met een account. Schoolcontactpersonen en docenten van de betrokken lerareninstitutenkunnen een account aanvragen bij Bureau Extern  via bureau-extern@han.nl
 
Taken van Bureau Extern zijn:
-   het organiseren van stages en werkplekleren voor studenten van de lerarenopleidingen;
-   het bemiddelen bij dienstverlening aan scholen bij scholing, onderzoek en projecten;
-   het ondersteunen van algemeen begeleiders bij de ontwikkeling van opleidingsscholen;
-   het ondersteunen van vak(didactische) netwerken;
-   het informeren van scholen over opleidingszaken. 

 

 
Contactgegevens Bureau Extern

 

Bezoekadres:

Locatie: Gymnasion kamer 2.250

Heijendaalseweg 141

6525 AJ Nijmegen

Postadres:        Postbus 30011, 6503 HN NIJMEGEN

Telefoon:           +31 (0)24 3530200

Fax:                 +31 (0)24 3530005

E-mail:              bureau-extern@han.nl

Website            www.bureau-extern.nl

Spreekuur        12.00 tot 13.00 & 15.00 tot 16.00 uur

 
 
       ALO                           ArtEZ                               VDO                 RU

 
Bureau Extern werkt voor de volgende instituten: